Hôm nay: Thứ ba, ngày 17 / 09 / 2019
7 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020 đối với các trường THCS: Mạo Khê 1, Nguyễn Đức Cảnh, Yên Thọ, Yên Đức.

13 giờ 30

Đ/c Lê Thu Trà- Trưởng phòng: Kiểm tra công tác triển khai nhiệm vụ đầu năm học 2019-2020 đối với các trường THCS: Hoàng Quế, Hồng Thái Tây, Hồng Thái Đông.